Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами  «Агро Капітал»

 

Повна назва професійного учасника ринку цінних паперів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Агро Капітал»

Скорочена назва професійного учасника

ТОВ «КУА «АГРО КАПІТАЛ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37371617

Місцезнаходження професійного учасника

03150, м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 28, офіс 308

Телефон/ факс

(44) 528-70-15

Електронна пошта

Kua_agro_capital@ukr.net

Член  СРО

УАІБ (http://www.uaib.com.ua/)

Найменування ліцензії (дозволу)

на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Орган, що видав ліцензію (дозвіл)

Державна (Національна) комісія з цінних паперів та фондового ринку

Номер ліцензії

Серія АВ №581499

Дата видачі ліцензії (копії ліцензії)

27.07.2011 р.

Термін дії

14.01.2011 - 14.01.2016 р.

Розмір статутного фонду, грн.

20 000 000,00

Директор

Снітко Е.С.

Інвестиційний фонд

 

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Аграрні Інвестиції»

код за ЄДРІСІ

2331688

Документи за 2011:

·         Аудиторський висновок

·         Баланс на 31 Грудня 2011 р.

·         Звіт про рух грошових коштів за 2011 р.

·         Звіт про власний капітал за 2011 р.

·         Звіт про фінансові результати за 2011 р.

·         Примітки до фінансової звітності за 2011 р.

Документи за 2012:

·         Аудиторський висновок

·         Баланс на 31 Грудня 2012 р.

·         Звіт про рух грошових коштів за 2012 р.

·         Звіт про власний капітал за 2012 р.

·         Звіт про фінансові результати за 2012 р.

·         Примітки до фінансової звітності за 2012 р.

Документи за 2013:

·         Аудиторський висновок

·         Баланс на 31 Грудня 2013 р.

·         Звіт про рух грошових коштів за 2013 р.

·         Звіт про власний капітал за 2013 р.

·         Звіт про фінансові результати за 2013 р.

·         Примітки до фінансової звітності за 2013 р.

Документи за 2014:

·         Аудиторський висновок

·         Баланс на 31 Грудня 2014 р.

·         Звіт про рух грошових коштів за 2014 р.

·         Звіт про власний капітал за 2014 р.

·         Звіт про фінансові результати за 2014 р.

·         Примітки до фінансової звітності за 2014 р.

Документи за 2015:

·         Аудиторський висновок

·         Баланс на 31 Грудня 2015 р.

·         Звіт про рух грошових коштів за 2015 р.

·         Звіт про власний капітал за 2015 р.

·         Звіт про фінансові результати за 2015 р.

·         Примітки до фінансової звітності за 2015 р.

Документи за 2016:

·         Аудиторський висновок

·         Баланс на 31 Грудня 2016 р.

·         Звіт про рух грошових коштів за 2016 р.

·         Звіт про власний капітал за 2016 р.

·         Звіт про фінансові результати за 2016 р.

·         Примітки до фінансової звітності за 2016 р.